Llety

Caban Cysgu Cyfforddus i Grwpiau

Mae lle i 31 o bobl gysgu mewn 6 ystafell wely wedi ei rannu dros ddau adeilad yng Nghanolfan Awyr Agored Rhyd Ddu. Mae hyn yn golygu y gallwch rannu grwpiau fel sydd angen arnoch: benyw/gwryw, oed, ayb.

Dim ond eich grŵp chi fydd yn aros yn y caban cysgu yn ystod eich ymweliad, sy’n golygu bydd gennych ddefnydd llawn o’r holl gyfleusterau i chi eich hun.

Mae’r gwlâu i gyd yn wlâu bync gyda fframiau metel cryf, matresi cyfforddus a chlustogau.

 • Ystafell 1 – yn cysgu 12 mewn gwlâu bync
 • Ystafell 2 – yn cysgu 2 mewn gwlâu bync
 • Ystafell 3 – yn cysgu 4 mewn gwlâu bync
 • Ystafell 4 – yn cysgu 4 mewn gwlâu bync
 • Ystafell 5 – yn cysgu 4 mewn gwlâu bync
 • Ystafell 6 – yn cysgu 5; 4 mewn gwely bync ac un mewn gwely campio

Yr olygfa o'r caban cysgu

Cyfleusterau

Rhestr o’r cyfleusterau sydd ar gael yng nghaban cysgu Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu:

 • Newydd ei hailwampio yn gyfangwbl
 • Yn cysgu 30+1
 • 6 ystafell wely
 • Cegin sy’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch
 • Ystafell gymunedol fawr / ystafell fwyta
 • Taflunydd, sgrin fawr a sustem sain gyda gwifrau pwrpasol i gysylltu gliniadur / dyfais arall
 • Cawodydd poeth
 • Gwres nwy canolog
 • Ystafell sychu
 • Storfa ddiogel allanol
 • Gardd gyda digon o feinciau i eistedd a bwyta
 • Ystafelloedd sychu ar wahân ar gyfer dillad ac offer gwlyb
 • Maes parcio preifat oddiar-y-ffordd
 • Cysylltiad bandeang ffeibr Wi-Fi yn rhad ac am ddim
 • Ffôn talu
 • Lein ddillad a phegiau i sychu dillad ac offer gwlyb
 • Adeilad hanesyddol (man geni a chartref yr enwog T H Parry Williams, un o brif feirdd Cymru)
 • Ffenestri a drysau gwydr dwbl drwy’r adeilad cyfan
 • Mae’r hen ysgol yn cynnig mynediad i’r anabl, toiled anabl a dim grisiau o gwbl
 • Golygfeydd godidog o gefn gwlad a mynyddoedd Dyffryn Nantlle ac Eryri