Cysylltu a Dod o Hyd i Ni

Mae Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu wedi ei lleoli ym mhentref prydferth Rhyd Ddu, yn llythrennol ar droed yr Wyddfa a Chrib Nantlle.

Ffôn: 01286 882688

Ebost: post@canolfan-rhyd-ddu.cymru

‘Sat Nav’: LL54 6TL

Nodyn bach amdanom ni

Mae caban cysgu Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu yn cael ei redeg gan Antur Nantlle Cyf. Sefydlwyd y cwmni ym 1991 fel cwmni cyfyngedig dan warant ddim i wneud elw, gan grŵp o bobl leol i weithio er lles ardal Dyffryn Nantlle a’r cylch. Nod yr Antur yw ymgyrraedd at adfywiad economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn yr ardal gan roi blaenoriaeth i hyrwyddo menter ymhlith pobl leol a datblygu cyfleodd i greu swyddi.

Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae’r cwmni wedi datblygu nifer o brosiectau cyfalaf a refeniw; prynu ac addasu adeiladau segur yn yr ardal i greu swyddfeydd ac unedau gwaith bychan i tua 70 o bobl yn yr ardal leol. Rydym hefyd wedi datblygu nifer o brosiectau hyfforddiant gwirfoddoli. Ceir mwy o wybodaeth amdanom a’n gwaith yma.

Drwy wneud y penderfyniad i aros yng Nghanolfan Awyr Agored Rhyd Ddu, byddwch hefyd yn cyfrannu yn uniongyrchol i’n nod o greu cyfleon gwaith yn yr ardal. Felly, diolch am ddarllen, diolch am eich cefnogaeth, ac edrychwn ymlaen i’ch croesawu fel ein gwestai yn y dyfodol agos.

Mae ein cyfeiriad ar gyfer cyfathrebu yn wahanol i gyfeiriad y caban cysgu. I ysgrifennu atom, gwnewch hyn drwy’r cyfeiriad isod os gwelwch yn dda:

Antur Nantlle Cyf, Swyddfa 8, Tŷ Iorwerth, 39 Heol y Dŵr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LW.

Find Us