Croeso i Ganolfan Awyr Agored Rhyd Ddu…
y lleoliad perffaith ar gyfer eich ymweliad i Eryri, Gogledd Cymru.

Caban Cysgu i Grwpiau yn Eryri, Gogledd Cymru

Lleolir Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu mewn tŷ ac ysgol hanesyddol sydd newydd ei hadnewyddu i safon uchel. Wedi ei lleoli ym mhentref Rhyd Ddu yn Nyffryn Nantlle, Eryri, mae’n cynnig llety caban cysgu fforddiadwy a chyfforddus i grwpiau o hyd at 31 o bobl.

Wedi ei amgylchynu â chefn gwlad godidog a golygfeydd anhygoel ar garreg y drws, mae Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu yn leoliad perffaith ar gyfer mwynhau gwyliau yn yr ardal hon o brydferthwch eithriadol. Ceir yma bopeth sydd ei angen arnoch er mwyn mwynhau gwyliau hunan-ddarpar i grwpiau.

Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli yng nghanol Eryri o fewn cyrraedd hwylus i Lanberis, Bangor, Caernarfon, Beddgelert a Phorthmadog – ac yn darparu ar gyfer y rhai sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored ac sy’n edrych i wneud yn fawr o’r cyfleon di-ri sydd ar gael yn Eryri yn y maes hwn.